Zebranie strażackie w OSP Wola Buczkowska

12 lutego 2022r. odbyło się coroczne zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Uczestniczyli w nim druhowie OSP Wola Buczkowska, Sołtys Katarzyna Kubik i zaproszeni goście: Wójt Gminy Buczek Bronisław Węglewski, Przewodniczący Rady Gminy Buczek Andrzej Zieliński, Inspektor do spraw obronnych, wojskowych i zarządzania kryzysowego Wojciech Sikora i Prezes OSP KRSG Buczek Włodzimierz Czech. Dotychczasowemu Zarządowi udzielono absolutorium za okres sprawozdawczy, zostawiając jego skład niezmieniony.

Jako Druha Wspierającego Straży OSP Wola Buczkowska powitano oficjalnie Rafała Kubika, który od lat aktywnie i z pełnym oddaniem wspiera wszelkie strażackie działania.

Dziękujemy wszystkim za obecność.

 

Skip to content