Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Obowiązkowa lista ZUM
Przypominamy, że od 14 czerwca 2024 r. dotacja z programu „Czyste Powietrze” na pompę ciepła, kocioł zgazowujący drewno lub kocioł na pellet może być udzielona tylko wtedy, gdy urządzenie wpisane jest na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM). Lista ZUM dostępna jest pod linkiem: https://lista-zum.ios.edu.pl

Szczegóły ws. zmian programu „Czyste Powietrze”: https://czystepowietrze.gov.pl/media/informacje-prasowe/nowe-zasady-w-programie-czyste-powietrze

 

W Urzędzie Gminy w Buczku (pokój nr 5) działa punkt konsultacyjny rządowego programu Czyste Powietrze. Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00. Informacje o programie można uzyskać w wyznaczonych godzinach pod numerem telefonu: 43 677 44 97.

Plakat czyste powietrze 2023

Zakres działania punktu:

 • udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie
 • wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie
 • pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania

Beneficjentami Programu „Czyste Powietrze” mogą zostać osoby spełniające poniższe Założenia:

Osoba fizyczna, która:

 • jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego

lub

 • wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą
 • ma roczne zarobki (dochód roczny) do 135 000 zł

– wtedy możesz starać się o podstawowe dofinansowanie.

Dodatkowo, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą – Twój przychód nie może być większy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę.

– wtedy możesz starać się o podwyższone dofinansowanie

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła
 • mikroinstalację fotowoltaiczną
 • ocieplenie przegród budowlanych
 • stolarkę drzwiową i okienną
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa)

Wsparcie finansowe można otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Warto pamiętać, że rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Terminy:

 • Realizacja programu lata 2018-2029 r.
 • Podpisywanie umów do 31.12.2027 r.
 • Środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) do 30.09.2029 r.

Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej, a także przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie uznawane są za niekwalifikowane.

Jeśli nie zdecydujesz się na samodzielne złożenie wniosku – wyznaczony pracownik pomoże Ci wypełnić oraz złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Buczku.

To Urząd Gminy w Buczku przekazuje Twój wniosek do WFOŚiGW.

Możesz zostać poproszony o uzupełnienie wniosku

Jeżeli po weryfikacji wniosku WFOŚiGW zidentyfikuje braki, zwraca się on wówczas z prośbą do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie.

Na spotkanie w urzędzie celem wypełnienia wniosku przychodzą z Tobą wszyscy współwłaściciele nieruchomości oraz współmałżonek.

Wraz z wnioskodawcą, wniosek w sekcji „Oświadczenia” przewiduje potwierdzenie własnoręcznym podpisem wyrażenie zgody na realizację przedsięwzięcia w Programie „Czyste Powietrze” przez wszystkich współwłaścicieli oraz zgody współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy dotacji. Te osoby muszą pojawić się wraz z wnioskodawcą osobiście na etapie podpisywania gotowego wniosku o dofinansowanie.

KONTAKT

Informacje na temat Programu Czyste powietrze można uzyskać:

Punkt konsultacyjno-informacyjny – Urząd Gminy w Buczku (pokój nr 5), ul. Główna 20 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 lub w wyznaczonych godzinach, pod nr tel. 43 67 74 497.

WFOŚiGW w Łodzi, ul. Dubois 118, 93-465 Łódź

www.wfosigw.lodz.pl/kontaktdoradztwo@wfosigw.lodz.pl

Infolinie dla osób fizycznych w zakresie zasad udzielania dofinansowania 

 • Infolinia ogólnopolska – 22 340 40 80
 • Infolinia PPCP w Łodzi – 42 66 34 106

Wizyty osobiste w punkcie odbywają się według następujących zasad:

 • w przypadku chęci wypełnienia wniosku o dofinansowanie z pracownikiem urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

LINK DO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
https://www.wfosigw.lodz.pl/programy/czyste-powietrze

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE NFOŚiGW:
http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/

Co zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” – zmiany programu w 2023

Wnioski – umowy z podziałem na gminy stan na dzień 30.09.2023

Tabela maksymalnych dotacji dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych

Nowa odsłona strony czystepowietrze.gov.pl już dostępna

 

www.czystepowietrze.gov.pl

 

 

Skip to content