Polski Ład

plakat polski ład

tablica polski ład

W ramach pierwszego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Buczek otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. „Budowy stacji uzdatniania wody w Gucinie oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Czestkowie B wraz z wyposażeniem przepompowni sieciowych w monitoring. W dniu 24 czerwca br. Gmina Buczek podpisała umowę na wykonanie ww. przedsięwzięcia. Planowany termin zakończenia inwestycji: 35 miesięcy od daty podpisania umowy.

Całkowita wartość zadania: 10 928 411,01 zł

Dofinansowanie: 5 700 000,00 zł

Wkład własny gminy : 5 228 411,01 zł

Zadanie obejmuje wykonanie  metodą zaprojektuj i wybuduj  stacji uzdatniania wody w Gucinie  o wydajności do 30 m3/h z dwoma zbiornikami retencyjnymi wody pitnej o pojemności 100 m3 każdy i gruntowną  modernizację  oczyszczalni  ścieków  w Czestkowie B o wydajności docelowej 150,0 m3/d.

 

dofinasowanie Polski Ład

 

Skip to content