Stanowiska pracy

Nr pokoju Nazwa stanowiska Pracownik odpowiedzialny telefon telefon wewnętrzny
1-2 ds. wymiaru podatków i opłat Krzyżańska Ewelina
677 44 93 493
1-2 ds. księgowości podatkowej Kubicki Tomasz
677 44 93 493
3 ds. planowania przestrzennego i architektury Czapińska Elżbieta
Bartosik Karolina
677 44 95 495
4 ds. komunikacji i dróg Ludwisiak Piotr
677 44 74 474
5 ds. rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska Ratajczyk Iwona 677 44 97 497
6 ds. pozyskiwania środków europejskich i promocji Krysiak Dorota 677 44 83 483
7 ds. inwestycji Szczepaniak Wiesław

Szymczak Andrzej

677 44 78 478
9 ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami Kłos Ewelina
677 44 94 494
10 ds. gospodarki wodno-ściekowej i odpadów Ratajczyk Marek

Migdal Katarzyna

Walczak Renata

677 44 71 471
11 ds. obronnych, wojskowych i zarządzania kryzysowego Sikora Wojciech 677 44 87 487
17 ds. obsługi sekretariatu Balcerzak Karolina
677 40 82 400
23 ds. księgowości budżetowej i podatku VAT Kędziak Bożena 677 44 86 486
23 ds. budżetu i finansów Zakrzewska Bożena
Woźniak Justyna
677 44 86 486
24 ds. płac i oświaty Zawisza Małgorzata 677 44 96 496
25 ds. organizacji i kadr, obsługi Biura Rady Gminy Orzepińska Sławomira 677 44 91 491
26 Zastępca Kierownika USC Piotrowska Dorota 677 44 98 498
26 ds. ewidencji ludności, kultury i sportu Bordowicz Katarzyna 677 44 98 498
 
Skip to content