Stanowiska pracy

 

Nr pokoju Nazwa stanowiska Pracownik odpowiedzialny telefon
telefon wewnętrzny
1-2 ds. wymiaru podatków i opłat Krzyżańska Ewelina
43 67 74 493 493
1-2 ds. księgowości podatkowej Kubicki Tomasz
43 67 74 493 493
3 ds. planowania przestrzennego i architektury Czapińska Elżbieta
Bartosik Karolina
43 67 74 495 495
4 ds. komunikacji i dróg Ludwisiak Piotr
43 67 74 474 474
5 ds. rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska Ratajczyk Iwona 43 67 74 497 497
6 ds. pozyskiwania środków europejskich i promocji Krysiak Dorota 43 67 74 483 483
7 ds. inwestycji Szymczak Andrzej

Adamczyk Wioletta

43 67 74 478 478
9 ds. gospodarki odpadami
Migdal Katarzyna
43 67 74 494 494
10 ds. gospodarki wodno-ściekowej
Ratajczyk Marek
Walczak Renata
43 67 74 471
471
11 ds. obronnych, wojskowych i zarządzania kryzysowego
Sikora Wojciech
43 67 74 487 487
13 ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami
Kłos Ewelina
43 82 50 300 460
17 ds. obsługi sekretariatu Rejmonczyk Paulina
43 67 74 082 400
23 ds. księgowości budżetowej i podatku VAT Kędziak Bożena 43 67 74 486 486
23 ds. budżetu i finansów Zakrzewska Bożena
Woźniak Justyna
43 67 74 486 486
24 ds. płac i oświaty Zawisza Małgorzata 43 67 74 496 496
25 ds. organizacji i kadr, obsługi Biura Rady Gminy Orzepińska Sławomira 43 67 74 491 491
26 Zastępca Kierownika USC Piotrowska Dorota 43 67 74 498 498
26 ds. ewidencji ludności, kultury i sportu Bordowicz Katarzyna 43 67 74 498 498
 
Skip to content