Do pobrania

Wzory oświadczeń majątkowych

wzór oświadczenia radnego

wzór oświadczenia wójta

Szkody łowieckie

Formularz zgłoszenia szkody łowieckiej


Podatki 2020

Podatki od osób fizycznych

1. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN-1 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIN-2 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – o przedmiotach opodatkowaniazwolnionych z opodatkowania

ZIN-3 załącznik do informacji o nieruchomości i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników

2. Informacja o gruntach

IR-1 Informacja o gruntach

ZIR-1 załącznik do informacji na podatek rolny – o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIR-2 załącznik do informacji na podatek rolny – o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIR-3 załącznik do informacji ogruntach – dane pozostałych podatników

3. Informacja o lasach

IL-1 informacja o lasach

ZIL-1 załącznik do informacji na podatek leśny – o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL-2 załącznik do informacji na podatek leśny – o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIL-3 załącznik do informacji olasach – dane pozostałych podatników

 

Podatki od osób prawnych

1.Deklaracja na podatek od nieruchomości

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

ZDN-1 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDN-2 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

2.Deklaracja na podatek rolny

DR-1 Deklaracja na podatek rolny

ZDR-1 załącznik do deklaracji na podatek rolny – o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDR-2 załącznik do deklaracji na podatek rolny – o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania

3.Deklaracja na podatek leśny

DL-1 Deklaracja na podatek leśny

ZDL-1 załącznik do deklaracji na podatek leśny – o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL-2 załącznik do deklaracji na podatek leśny – o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

Środki Transportowe

DT-1 – Deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1A – Załącznik do deklaracji DT-1

 

Uchwały Rady Gminy Buczek

Uchwała IX 74 2019 Rady Gminy Buczek z dnia 8 listopada 2019r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2020

Uchwała IX 76 2019 Rady Gminy Buczek z dnia 8 listopada 2019r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020

Uchwała IX 77 2019 Rady Gminy Buczek z dnia 8 listopada 2019r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

 

Deklaracje wywozu odpadów

uchwala-XII-113-2020-deklaracja-załącznik-nieruchomosci-zamieszkałe

uchwala-XII-113-2020-deklaracja-domki-letniskowe

Skip to content