Do pobrania

Uchwały Rady Gminy Buczek

Uchwała XLIII 374 2023 Rady Gminy Buczek z dnia 27 października 2023r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2024

Uchwała XLIII 373 2023 Rady Gminy Buczek z dnia 27 października 2023r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024

Uchwała XLIII 378 2023 Rady Gminy Buczek z dnia 27 października 2023r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2024

Uchwała XXIII 222 2021 Rady Gminy Buczek z dnia 1 grudnia 202r. w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności, sposobu poboru i zwolnień z tej opłaty


Podatki

Podatki od osób fizycznych

1. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN-1 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIN-2 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIN-3 załącznik do informacji o nieruchomości i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników

2. Informacja o gruntach

IR-1 Informacja o gruntach

ZIR-1 załącznik do informacji na podatek rolny – o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIR-2 załącznik do informacji na podatek rolny – o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIR-3 załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników

3. Informacja o lasach

IL-1 informacja o lasach

ZIL-1 załącznik do informacji na podatek leśny – o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL-2 załącznik do informacji na podatek leśny – o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIL-3 załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników

Podatki od osób prawnych

1. Deklaracja na podatek od nieruchomości

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

ZDN-1 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDN-2 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

2. Deklaracja na podatek rolny

DR-1 Deklaracja na podatek rolny

ZDR-1 załącznik do deklaracji na podatek rolny – o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDR-2 załącznik do deklaracji na podatek rolny – o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania

3. Deklaracja na podatek leśny

DL-1 Deklaracja na podatek leśny

ZDL-1 załącznik do deklaracji na podatek leśny – o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL-2 załącznik do deklaracji na podatek leśny – o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Środki Transportowe

DT-1 – Deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1A – Załącznik do deklaracji DT-1

Deklaracje wywozu odpadów

deklaracja odpady – nieruchomości zamieszkałe

deklaracja odpady – domki letniskowe

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie zbiornika

Zagospodarowanie  przestrzenne

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (pdf.)

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (doc.)

PRZYKŁAD_WYPEŁNIONEGO_WNIOSKU

Wzory oświadczeń majątkowych

wzór oświadczenia radnego

wzór oświadczenia wójta

Szkody łowieckie

Formularz zgłoszenia szkody łowieckiej

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (pdf.)

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (doc.)

Wniosek o zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej

Wniosek o zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (pdf.)

Wniosek o zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (doc.)

 

 

Skip to content