Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogranicznego

Wójt Gminy Buczek podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustanego nieograniczonego.

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży znajduje się w wykazie stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Buczek Nr 60/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 roku.

Zarządzenie 60/2024 do pobrania

Skip to content