Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Buczek podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanych (lokale pod działalność gospodarczą) przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Buczek. Szczegółowy opis przedmiotów dzierżawy znajduje się w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Buczek nr 28/2022.

1_zarzadzenie-28-2022

Skip to content