Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Informujemy, że od dnia 16.09.2020 roku funkcjonuje PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW  KOMUNALNYCH zlokalizowany w Czestkowie B 17b – teren przy oczyszczalni ścieków

Czynny w każdą środę w godzinach 14.00-18.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

Do PSZOK można dostarczyć następujące rodzaje odpadów:

 1. Chemikalia – farby i rozpuszczalniki
 2. Zużyte baterie i akumulatory
 3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 4. Odpady wielkogabarytowe w tym meble
 5. Odpady budowlano-rozbiórkowe
 6. Zużyte opony
 7. Odpady zielone – trawa, liście
 8. Opakowania ze szkła
 9. Opakowania z tworzyw sztucznych i metale
 10. Papier i tektura
 11. Odzież i tekstylia
 12. Przeterminowane leki

Szczegółowy Regulamin PSZOK dla mieszkańców Gminy Buczek (link)

Ważne! Do PSZOK nie są przyjmowane odpady zmieszane i odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. Odpady nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone, a opakowania po substancjach niebezpiecznych płynnych powinny być nieuszkodzone.

Prowadzącym PSZOK jest Gmina Buczek, ul. Główna 20, 98-113 Buczek

Regulamin PSZOK w Buczku

 

Skip to content