Honorowi obywatele Gminy Buczek

Od roku 2011 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Buczek nadawany jest tytuł Honorowego Obywatela Gminy Buczek. W poszczególnych latach nadano tytuł następującym osobom:

 

ROK 2011
1. Woźniak Józef – wieloletni działacz na rzecz gminy, długoletni sołtys
2. Łuczak Mieczysław – Poseł RP, Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli
  3. Olejniczak Wojciech – Europoseł, były Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
4. Stępień Witold – Marszałek Województwa Łódzkiego
   
Rok 2012
1. Golański Wiesław – Zastępca Dyrektora Zarządu Wykonawczego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
2. Jambrożek Jan 1937-2014 – wieloletni Kierownik SPZOZ w Buczku ,lekarz,  mieszkaniec Gminy Buczek
3. Kaczorowska Maria – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim
4. Moder Adam 1932-2012 – Naczelnik Gminy w latach 1976-1987, Prezes Honorowy OSP Buczek, mieszkaniec Gminy Buczek
  5. Pawlak Waldemar – Premier RP,  Prezes Zarządu Głównego OSP RP, Prezes PSL
   
Rok 2013
1. Klimczak Dariusz – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, od 2012 sekretarz NKW Polskiego Stronnictwa Ludowego
2. Łysek Tomasz  – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 3. Mazur Marek – Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, dyrektor Agencji Rynku Rolnego w Łodzi
   
Rok 2014
1. Bagieński Artur – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego
2. Biernat Andrzej – Minister Sportu i Turystyki
3. Grabarczyk Cezary – Wicemarszałek Sejmu RP
  4. Śliwka Jan – Generał Dywizji Sił Powietrznych
5. Stasiak Zbigniew – Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
6. Wojtaszek Włodzimierz – Dyrektor Łódzkiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi
   
Rok 2015
 1. Paweł Bejda-Członek Zarządu Województwa Łódzkiego
2. Dariusz Malinowski-Dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
   
Rok 2016
  1. Jolanta Chełmińska 
2. Jolanta Zięba-Gzik – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego
  3. Kazimierz Perek – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
   
Rok 2017
1. Joanna Skrzydlewska
2. Jerzy Skorek
3. Teresa Wesołowska
   
Rok 2018
1. Druh Wojciech Pokora – Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP w Łasku
2. Gen.bryg.pil. Jacek Pszczoła – Dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
   
Skip to content