Honorowi obywatele Gminy Buczek

Od roku 2011 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Buczek nadawany jest tytuł Honorowego Obywatela Gminy Buczek. W poszczególnych latach nadano tytuł następującym osobom:

ROK 2011
1. Woźniak Józef – Wieloletni działacz na rzecz gminy, długoletni sołtys.
2. Łuczak Mieczysław – Poseł RP, Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli.
3. Olejniczak Wojciech – Europoseł, były Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4. Stępień Witold – Marszałek Województwa Łódzkiego.
Rok 2012
1. Golański Wiesław – Zastępca Dyrektora Zarządu Wykonawczego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
2. Jambrożek Jan 1937-2014 – Wieloletni Kierownik SPZOZ w Buczku, lekarz,  mieszkaniec Gminy Buczek.
3. Kaczorowska Maria – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim.
4. Moder Adam 1932-2012 – Naczelnik Gminy w latach 1976-1987, Prezes Honorowy OSP Buczek, mieszkaniec Gminy Buczek.
5. Pawlak Waldemar – Premier RP,  Prezes Zarządu Głównego OSP RP, Prezes PSL.
Rok 2013
1. Klimczak Dariusz – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, od 2012 sekretarz NKW Polskiego Stronnictwa Ludowego.
2. Łysek Tomasz – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 3. Mazur Marek – Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, dyrektor Agencji Rynku Rolnego w Łodzi.
Rok 2014
1. Bagieński Artur – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
2. Biernat Andrzej – Minister Sportu i Turystyki.
3. Grabarczyk Cezary – Wicemarszałek Sejmu RP.
4. Śliwka Jan – Generał Dywizji Sił Powietrznych.
5. Stasiak Zbigniew – Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
6. Wojtaszek Włodzimierz – Dyrektor Łódzkiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi.
 
Rok 2015
 1. Paweł Bejda-Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.
2. Dariusz Malinowski-Dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.
 
Rok 2016
1. Jolanta Chełmińska 
2. Jolanta Zięba-Gzik – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.
3. Kazimierz Perek – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi.
 
Rok 2017
1. Joanna Skrzydlewska
2. Jerzy Skorek
3. Teresa Wesołowska
 
Rok 2018
1. Druh Wojciech Pokora – Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP w Łasku.
2. Gen.bryg.pil. Jacek Pszczoła – Dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.
ROK 2019
1. Anna Doliwa – Prezes Lokalnej Grupy Działania ,,Dolina rzeki Grabi”.
 2. Andrzej Włodarczyk – Właściciel firmy ,,Włodan”.
ROK 2022
Grzegorz-Janowski honorowy 2022 1. Grzegorz Janowski – Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
2. Ireneusz Mikołaj Nowak – Szef Zarządu Wojsk Lotniczych.
3. Jerzy Pniewski – Wieloletni działacz na rzecz OSP Buczek.
ROK 2023
Ciabiada Wojciech - honorowy 2023 1. Wojciech Ciabiada – Wieloletni działacz na rzecz Gminy Buczek, były Wójt.
2. Adam Janusz Kaźmierczak – Prezes Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.
Skip to content