Zadania realizowane z dofinansowaniem środków funduszy celowych

flaga i godło państwa

W roku 2019 realizowano następujące zadania dofinansowane z Funduszu Dróg samorządowych:

1. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 103115E Buczek –Józefatów

Wartość  zadania: 1 310 056,60 zł

Kwota dofinansowania: 655 028,00 zł

Wkład  własny beneficjenta: 655 028,60 zł

Wykonano prace modernizacyjne na całym odcinku drogi 1,97 km, poszerzono jezdnię na odcinku 1,32 km pasem kostki brukowej Wzmocniono jezdnię warstwą wyrównawczą i nakładką z masy asfaltowej o  grubości do 4 cm. Wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome. Utwardzone zostały pobocza.

2. Nazwa Zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 103113E w Kowalewie

Nazwa Beneficjenta: GMINA BUCZEK, ul. Główna 20,98-113 Buczek

Wartość zadania: 577 334,88 zł

Kwota dofinansowania: 346 400 ,00 zł

Wkład własny beneficjenta:  230 934,88  zł

Na odcinku ok 1 km położona została nowa równa nawierzchnia jezdni. Po ułożeniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej średniej grubości do 5 cm, poszerzeniu jezdni kostką betonową szerokość pasa jezdnego wynosi 5 m. Wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome. Utwardzone zostały pobocza.

W roku 2021 zrealizowano następujące zadanie z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych

Nazwa Zadania: Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu w Buczku 

1. nr 470/1 dz., nr 542/18                                                              

 Wartość  zadania: 737 777,00 zł 

Kwota dofinansowania: 587 000,24  zł

Wkład  własny beneficjenta: 150 776,60 zł

Na odcinku o łącznej długości 0,898 km wykonano od podstaw nową jezdnię nawierzchnię na ulicach Dukat, Elsanta i Faworytka, po ułożeniu podbudowy z tłucznia kamiennego i warstwy asfaltu. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome drogi.

plakat informacyjny

Tablica informacyjna 2023

Skip to content