Zadania realizowane z dofinansowaniem środków funduszy celowych

flaga i godło państwa

W roku 2019 realizowano następujące zadania dofinansowane z Funduszu Dróg samorządowych:

 

1.Nazwa zadania :Przebudowa drogi gminnej Nr 103115E Buczek –Józefatów

Wartość  zadania : 1 310 056,60 zł

Kwota dofinansowania : 655 028,00 zł

Wkład  własny beneficjenta: 655 028,60 zł

Wykonano prace modernizacyjne na całym odcinku drogi 1,97 km, poszerzono jezdnię na odcinku 1,32 km pasem kostki brukowej Wzmocniono jezdnię warstwą  wyrównawczą i  nakładką z masy asfaltowej o  grubości do 4 cm. Wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome. Utwardzone zostały pobocza.

 

  1. Nazwa Zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 103113 E w Kowalewie

 Nazwa Beneficjenta: GMINA BUCZEK , ul. Główna 20,98-113 Buczek   

Wartość zadania: 577 334,88 zł

Kwota dofinansowania: 346 400 ,00 zł

Wkład własny beneficjenta :  230 934,88  zł

Na odcinku ok 1 km położona została nowa równa nawierzchnia  jezdni. Po ułożeniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej  średniej  grubości do 5 cm, poszerzeniu jezdni kostką betonową  szerokość pasa jezdnego wynosi  5 m . Wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome. Utwardzone zostały pobocza.

 

 

W roku 2021  zrealizowano następujące zadanie z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych

 Nazwa Zadania : Budowa dróg wewnętrznych  na Osiedlu w Buczku 

  1. nr 470/1 dz., nr 542/18                                                                 

 

Wartość  zadania : 737 777,00 zł 

Kwota dofinansowania : 587 000,24  zł

Wkład  własny beneficjenta: 150 776,60 zł

Na odcinku o łącznej długości 0,898 km wykonano od podstaw nową jezdnię nawierzchnię na ulicach Dukat, Elsanta i Faworytka, po ułożeniu podbudowy z tłucznia kamiennego i warstwy asfaltu . Wykonano oznakowanie pionowe i poziome drogi.

plakat informacyjny

Skip to content