Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres 10 lat

Wójt Gminy Buczek podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres 10 lat w miejscowości Brodnia Górna. Szczegółowy opis przedmioty użyczenia znajduje się w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Buczek nr 26/2022.

3_zarzadzenie-26-2022

Skip to content