Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użyczenie

Wójt Gminy Buczek podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użyczenie (stawy) w miejscowości Buczek. Szczegółowy opis przedmiotów użyczenia znajduje się w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Buczek nr 25/2022.

2_zarzadzenie-25-2022

Skip to content