Grant sołecki w Buczku

Gmina Buczek otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. Zakup i montaż zestawu sprawnościowego Street Workout i betonowego stołu do ping ponga w ramach projektu Sołectwo na plus.  W ramach projektu zakupiono i zamontowano  zestaw sprawnościowy Street Workout i stół betonowy do ping ponga co przyczyni się do poprawy sprawności fizycznej mieszkańców gminy Buczek. Całkowity koszt: 14 299,48zł. Dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego: 12 000,00 zł, wkład własny finansowany z budżetu gminy: 2.299,48zł

 

Tabliczka sołectwo 2023

Skip to content