Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu.

Wójt Gminy Buczek podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Malenia.

Szczegółowy opis przedmiotów dzierżawy znajduje się w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Buczek nr 173/2022.

zarzadzenie-173-2022

Skip to content