,,DEBATA ”– działania profilaktyczne w SP w Buczku

W Szkole Podstawowej w Buczku, w dniach 22 i 24 listopada br. realizowany był program profilaktyczny „Debata”. Zostało nim objętych 40 uczniów kl. VIII, 27 nauczycieli i 75 rodziców uczniów kl. VI-VIII. Zajęcia prowadzone były przez p. Sławomira Grzegorka, profilaktyka, terapeutę uzależnień z Centrum Profilaktyki Uzależnień Perspektywa Łódź. Program „Debata” ma za zadanie opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród młodzieży, uświadamia zagrożenia wynikające z korzystania ze środków psychoaktywnych. Jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Zajęcia zostały odebrane pozytywnie zarówno przez uczniów, nauczycieli, jak i rodziców. Program został sfinansowany przez GKRPA w Buczku, za co bardzo dziękujemy.

Ewa Niciak
pedagog szkolny SP Buczek

debata 2022 szkoła

Skip to content