Wręczenie aktu nadania stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego

18 listopada 2020r. Wójt Gminy Buczek Bronisław Węglewski wręczył akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Nauczycielem mianowanym została Pani Aneta Pieńkowska pracująca w Gminnym Przedszkolu w Buczku, która w dniu 12 listopada pomyślnie zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Wójta Gminy.

Warunkiem uzyskania awansu było odbycie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, uzyskanie pozytywnej oceny pracy oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.  

Serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji z pracy w zawodzie nauczyciela.

Skip to content