„Ziołowe lato w sołectwie Kowalew” dobiegło końca

W dniach 17-18 września 2022 r., 30 uczestników projektu pn. Ziołowe lato w sołectwie Kowalew uczestniczyło w wyjeździe integracyjno-studyjnym na Jurę Krakowsko-Częstochowską.

Podczas wyjazdu uczestnicy podziwiali przyrodę, malowniczo położone ruiny zamków na szlaku Orlich Gniazd oraz zapoznali się z historią tamtejszego regionu.

Pierwszego dnia wyjazdu zwiedzono ruiny zamku w Olsztynie i miejscowość Złoty Potok.

W drodze na Zamek w Ogrodzieńcu mieszkańcy sołectwa mieli możliwość podziwiać urokliwie skrytą wśród lasu Bramę Twardowskiego. Podczas pobytu na Zamku w Ogrodzieńcu uczestnicy wyjazdu wzięli udział w Juromanii. Jest to cykliczne wydarzenie na Jurze, któremu towarzyszyły pokazy walk rycerskich, stroje z minionych epok, stoiska rzemieślnicze. A wszystko to dawało odczuć atmosferę minionych epok.

Drugiego dnia grupa udała się do Jaskini Nietoperzowej, uznawanej za najpiękniejszą z jaskiń  Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Następnie przemieszczono się do Ojcowa, gdzie uczestnicy mieli możliwość podziwiania Doliny Prądnika, jednej z najpiękniejszych polskich dolin.

Ostatnim punktem wyjazdu było zwiedzanie Zamku w Pieskowej Skale i spacer pod Maczugę Herkulesa. Wyjazd był ostatnim z zadań realizowanych w ramach funduszy otrzymanych w formie dotacji celowej w wysokości 12 000 zł z budżetu Województwa Łódzkiego , przyznanej na realizację projektu „Ziołowe lato w sołectwie Kowalew” i 2 000zł z budżetu gminy Buczek

Całkowita wartość projektu to 14 000 zł.

Oprócz wyjazdu integracyjno-studyjnego na Jurę Krakowsko- Częstochowską, na projekt składała się także wycieczka rowerowa do Lawendowej Barci pod Lasem. Podczas wyjazdu w dniu 16 lipca br. mieszkańcy sołectwa wzięli udział w warsztatach, w czasie których poznali zastosowanie i wpływ lawendy na zdrowie oraz samopoczucie człowieka. Poznali także zasady uprawy lawendy i innych ziół metodą permakulturową i zwiedzili lawendowe poletko.Uczestnicy zebrali także własnoręcznie lawendę do destylacji lawendowego hydrolatu.

 

W wycieczce rowerowej wzięło udział 18 osób.

Ponadto w dniu 23 sierpnia miała miejsce impreza integracyjna mieszkańców sołectwa.

Z pozyskanych środków zakupiono grill ogrodowy oraz namiot imprezowy.

Skip to content