Kolejne instalacje dla mieszkańców Gminy Buczek

Zakończono prace przy  budowie mikroinstalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy. 10 marca br. dokonano odbioru prac wykonanych przez  firmę Eko-Solar z  Namysłowa woj. opolskie. Na terenie gminy  wykonano  107 instalacji fotowoltaicznych u mieszkańców i  3 instalacje przy świetlicach w Sycanowie, Bachorzynie oraz GOK  w Buczku. Koszt zadania wynosi  1 196 190,00 zł   brutto, pozyskana dotacja  z funduszu unijnego RPO Województwa  Łódzkiego  wynosi 85% kosztów zadania netto   tj. 826 635,36 zł. Większość instalacji  jest już podłączona do sieci PGE. Uczestnicy  programu czekają na podpisanie umów prosumenckich.

Pragniemy nadmienić, że w roku 2015 gmina zakończyła budowę 80  mikroinstalacji fotowoltaicznych w nieruchomościach  indywidualnych użytkowników i 5 na obiektach gminnych  tj. oczyszczalniach, ujęciach  wody i na posesji  urzędu gminy. Koszt wykonanych instalacji wyniósł  1 940 000,00 zł.  187 gospodarstwa domowych może cieszyć się tańszą energią.

Uzyskaliśmy dofinansowanie tej  inwestycji ze środków PROW  w wysokości 700 000,00 zł i z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 170 000,00 zł. Instalacje te w tym roku stały się własnością użytkowników na mocy podpisanej wcześniej umowy po wniesieniu stosownej opłaty.

Wykonane w tym roku  instalacje to kolejny etap realizacji konkretnych działań Gminy  Buczek zmierzających do poprawy poziomu życia mieszkańców i zmniejszenie emisji  szkodliwych związków do atmosfery. Mieszkańcy dokonali opłaty tylko 2 tys. złotych (netto)

Gmina  w przypadku powstania kolejnych możliwości pozyskania dofinansowania ze środków unijnych będzie się starać w miarę możliwości realizować podobne programy w oparciu złożone w 2020 roku ankiety mieszkańców.

W ostatnich latach gmina dofinansowała mieszkańcom pond 400 pomp ciepła i solarów, wkład to 500 zł. Inwestowaliśmy również w przydomowe oczyszczalnie ścieków, dofinansowaliśmy  500 gospodarstw domowych w kwocie około 4-7 tyś złotych. Program ten nadal trwa.

Do końca czerwca 2022 roku  planowana jest kolejna inwestycja – doprowadzenie gazu do posesji .

Wszystkie te działania cieszą, że żyjemy w coraz  bardziej ekologicznej gminie.

Skip to content