Zakończenie projektu „Internet w Gminie Buczek oknem na świat”

W związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Internet w Gminie Buczek oknem na świat” Gmina Buczek informuje, że 140 beneficjentów projektu uzyskało możliwość wykupu sprzętu komputerowego za symboliczną „złotówkę”.

Zgodnie z podjętą Uchwała nr XIII/131/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. Rady Gminy Buczek w sprawie wydania rekomendacji co do zbycia sprzętu komputerowego pozostałego po realizacji projektu „Internet w Gminie Buczek oknem na świat” Wójt Gminy Buczek Zarządzeniem Nr 65/2020 z dnia 7 lipca 2020 ustalił wysokość wykupu sprzętu komputerowego w kwocie 1,00 zł + VAT.

Wójt Gminy Buczek ma nadzieję, że sprzęt komputerowy w dalszym ciągu będzie realizował założenia projektu mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i pozwoli dzieciom w dobie pandemii Covid 19 na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań oraz umożliwi zdalną naukę.

Tomasz Kubicki

Skip to content