Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Buczek

Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków W. Strach uprzejmie informuje, że w dniach 28.08-30.08.2019 r. od godziny 6:00 na terenie Gminy Buczek odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą odbierane według następującego harmonogramu:

28.08.2019 r. 29.08.2019 r. 30.08.2019 r.
Buczek – wszystkie ulice

Bachorzyn

 

Józefatów,

Petronelów,

Kowalew,

Luciejów,

Sycanów,

Dąbrowa,

Dąbrówka,

Czestków A,

Czestków B,

Czestków F,

 

Wola Buczkowska,

Brodnia Dolna,

Brodnia Górna,

Wilkowyja,

Czestków -Osiedle,

Wola Bachorska,

Czarny Las,

Malenia,

Strupiny,

Sowińce,

Grzeszyn,

Gucin

W ramach wystawki odbierane będą:

 • 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe (np. elementy mebli, meble tapicerowane, dywany, wykładziny, kompletne okna)
 • 20 01 40 Metale ( złom metalowy)
 • 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne KOMPLETNE (np. telewizory, monitory, komputery)
 • 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne KOMPLETNE (np. pralki, odkurzacze, drukarki, radia itp.)
 • 16 01 03 Zużyte opony (tylko opony z samochodów osobowych do 4 sztuk )
 • 20 01 23* Urządzenia zawierające freony KOMPLETNE (np. lodówki, zamrażalki, chłodziarki, klimatyzatory)
 • 20 01 33* Baterie i akumulatory
 • 20 01 10 Odzież
 • 20 01 11 Tekstylia

Chemikalia :

 • 20 01 13* Rozpuszczalnik
 • 20 01 14* Kwasy opakowania
 • 20 01 15* alkalia opakowania
 • 20 01 19* Środki ochrony roślin, I i II klasy toksyczności ( bardzo toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
 • 20 01 27* Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające niebezpieczne substancje
 • 20 01 29* Detergenty zawierające niebezpieczne substancje

 

Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane i nie będą odbierane:

 

 • odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, styropian, kamienie, ceramika (tj. umywalki, sedesy)
 • szkło poza stolarką okienną,
 • big-bagi załadowane odpadami niesegregowanymi (można wyrzucić do odpadów niesegregowanych)
 • folia (różnego rodzaju)
 • akcesoria samochodowe
 • odpady zawierające azbest – eternit.

UWAGA !!!

 

 Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję do godziny 6:00 rano w wyznaczonym dniu nie gwarantujemy ich odbioru – samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie. Objazd wymienionymi miejscowościami jest jednokrotny. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 510-220-376

Skip to content