Grant dla sołectwa Grzeszyn

29 czerwca 2020 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2020 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej. Pomoc przeznaczona jest na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.                                            

strażnica w GrzeszynieJeden z grantów wysokości 10.000,00 zł przyznano Gminie Buczek dla projektu sołectwa Grzeszyn pn.: „Piknik rodzinny – Międzypokoleniowe wakacje dla mieszkańców sołectwa Grzeszyn”. Za wspomnianą kwotę dotacji oraz wkład własny Gminy Buczek  zaplanowano m.in.: wykonanie altany przy sali Ochotniczej Straży Pożarnej  w Grzeszynie, zakup grilla, naczyń gastronomicznych i stołów z ławkami. Całość inwestycji opiewa na kwotę 12.550,00 zł.                                                                                                            

Realizacja projektu rozpocznie się po podpisaniu przez Gminę Buczek umowy z Województwem Łódzkim.

Skip to content