Mali badacze przyrody z Gminnego Przedszkola w Buczku

25 maja dzieci z Gminnego Przedszkola w Buczku uczestniczyły w wodnych warsztatach terenowych nad buczkowskim stawem. Było to jedno z zadań projektu ekologicznego „Małych Buczkowiaków przygody z wodą” współfinansowanego przez  WFOŚIGW w Łodzi. Dzieci miały bezpośredni kontakt z przyrodą. Poznawały ekosystem wodny, obserwowały rośliny i zwierzęta powiązane ze środowiskiem wodnym, szukały, zbierały, porządkowały, porównywały, badały jakość wody, odkrywały ciekawostki przyrodnicze.

Warsztaty bardzo się dzieciom podobały. Rozwinęły w przedszkolakach zainteresowanie otaczającym środowiskiem naturalnym, a w niektórych  rozbudziły prawdziwe pasje badawcze.

Już wiemy, że przyszli badacze przyrody są wśród nas.

Skip to content