Zdaniem Wójta

Rok 2020 rozpoczął się dla nas wszystkich blokadą gospodarczą spowodowaną pandemią koronawirusa COVID 19. Wiele dziedzin gospodarki zostało wyeliminowanych z obrotu a inne pracowały na „wolniejszych obrotach”.

Urząd Gminy w Buczku od początku wprowadzenia obostrzeń i reżimu sanitarnego starał się funkcjonować tak aby mieszkańcy nie odczuli zbyt dotkliwie zaistniałej sytuacji a tym samym  aby najważniejsze sprawy mogli w urzędzie załatwi choć nie w bezpośrednim kontakcie z pracownikiem.

Niezależnie od tych ograniczeń  gmina realizowała  wcześniej zaplanowane zadania w szczególności inwestycje i tak:

Zostały oddane 4km dróg w miejscowościach: Buczek, Strupiny, Sowińce, Czestków a w najbliższym czasie planujemy w Buczku ul. Brojsce oraz czekamy na dofinansowanie drogi w Petronelowie co łącznie stanowić będzie ok 5 km . W najbliższej perspektywie jest również przewidziana budowa dróg na osiedlu truskawkowym, na  którym powstają domy jak grzyby po deszczu.

Nasze plany zmierzają również do poprawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i w tym zakresie przystępujemy do rozbudowy stacji uzdatniania wody w Buczku i Brodni oraz rozbudowy kanalizacji w Buczku na ulicy Południowej i Spokojnej za około 2,5 mln zł. W miesiącu czerwcu został ogłoszony przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i ostatecznie wygrała dotychczasowa firma „Wywóz Nieczystości  oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach” Częstochowa, która przez ostanie 1,5 roku odbierała śmieci  z naszej gminy. Uzyskana kwota z przetargu to 2,3 mln zł. Realna cena za śmieci dla mieszkańca to kwota 24 zł, ale na mój wniosek Rada Gminy przechyliła się do tego aby dopłatę dla mieszkańców w wysokości 7zł utrzymać  dalej dlatego cena wynosi 17 zł od osoby od 1 lipca 2020 roku. Chcę zaznaczyć, że stawka w naszej gminie jest stosunkowo niska w porównaniu z kwotą  30 zł w innych gminach, choć mam świadomość , ze w obecnej sytuacji wzrostu cen na wiele produktów będzie to dodatkowym obciążeniem dla Państwa budżetu domowego.

Jednocześnie chcę poinformować, że nie zapominamy o naszych najmłodszych mieszkańcach, którzy w tym czasie doświadczyli wiele nowego nie uczęszczając do szkoły czy przedszkola. Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom jakim jest zdalne nauczanie zakupiliśmy nowych 67 komputerów dla uczniów aby mieli możliwość zdalnej nauki, a także przekazaliśmy pond 100 komputerów, które były we władaniu mieszkańców za symboliczną  złotówkę plus vat, aby duża liczba dzieci i młodzież mogła nadal korzystać z komputerów.

Przebudowa strażnica w Woli Buczkowskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół nieruchomości  dobiega końca, inwestycja za ponad 900 tys. złotych.

W ciągu 2-3 tygodni powinno już nastąpić  podpisanie umowy z mieszkańcami na ogniwa fotowoltaiczne, długi okres oczekiwania  spowodowany jest obecną sytuacja pandemii w kraju, a co za tym idzie praca zdalna Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz firmami z nami współpracującymi.

Gmina otrzymała dofinasowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 10.000 tys. złotych dla sołectwa Grzeszyn dla małego projektu lokalnego: „Piknik rodzinny Międzypokoleniowe wakacje dla mieszkańców sołectwa Grzeszyn”

Mam nadzieję, że niedługo wrócimy do normalności czego sobie i Państwu życzę.

            Bronisław Węglewski

Wójt Gminy Buczek

Skip to content