Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat

Wójt Gminy Buczek podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
Szczegółowy opis przedmiotów dzierżawy znajduje się w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 4/2022.

zarzadzenie-4-2022

Skip to content