Wójt Gminy Buczek podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Wójt Gminy Buczek podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu w miejscowości Brodnia Górna. Szczegółowy opis przedmiotu dzierżawy znajduje się w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 128/2021.

zarzadzenie-128-2021

Skip to content