Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na okres do 3 lat

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Buczek podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Buczek.

Szczegółowy opis przedmiotu użyczenia znajduje się w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia.

zarzadzenie-17-2021

Skip to content