Wręczenie promes na dofinansowanie zakupu nowych wozów bojowych

11.04.2022r w Starostwie Powiatowym w Sieradzu odbyło się wręczenie promes na dofinansowanie zakupu nowych wozów bojowych, wręczenie decyzji o przyznaniu świadczenia ratowniczego dla seniorów, oraz włączenie kilku jednostek OSP z terenu województwa łódzkiego do KSRG. Naszą jednostkę wśród seniorów reprezentował dh Jerzy Pogocki, który odebrał decyzję o przyznaniu świadczenia w imieniu pięciu druhów z OSP Malenia (dwóch następnych druhów czeka na rozpatrzenie wniosku). Prezes naszej jednostki dh Tomasz Kaczmarek odebrał promesę na kwotę 500 000zł do zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
W uroczystości wzięli udział:
– nadbryg. Krzysztof Hejduk – Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
– st. bryg. Grzegorz Janowski – Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
– komendanci miejscy i powiatowi, oraz przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych z terenu województwa łódzkiego.

Skip to content