Porozumienie międzygminne podpisane

8 października br. w Urzędzie Miasta w Sieradzu zawarte zostało porozumienie w sprawie powołanie Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask, służąca realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).     

Porozumienie międzygminne, mające pozwolić na dalsze wzmacnianie i rozwój wzajemnych więzi partnerskich oraz integracji terytorialnej w celu sprzyjania zrównoważonemu rozwojowi Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego  Sieradz – Zduńska Wola – Łask, podpisali  przedstawiciele następujących samorządów:  Miasta Sieradz, Miasta Zduńska Wola, Gminy Sieradz, Gminy Zduńska Wola, Gminy Łask, Gminy Zapolice, Gminy i Miasta Szadek, Gminy Wodzierady, Gminy Buczek oraz Gminy Sędziejowice. MOF to podstawa do wykorzystania przez lokalne społeczności środków europejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych perspektywy 2021-2027 na projekty służące rozwojowi całego objętego nim obszaru. Ideą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i rozwiązywania problemów, które dotyczą obszaru funkcjonalnego. ZIT ma za zadanie dostarczać środków finansowych na realizację wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych m.in. takich jak: poprawa stanu środowiska przyrodniczego, zwiększenie efektywności energetycznej w obszarze funkcjonalnym. Dzięki przynależności do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gmina Buczek wraz z pozostałymi samorządami otrzyma do wykorzystania ponad 220 milionów złotych. Dodatkowe środki to dla każdej gminy ogromna  szansa na polepszenie warunków życia mieszkańców i rozwój gminy. Środki finansowe w ramach ZIT nie będą wpływać na aplikowanie o pieniądze w innych konkursach.

Podziękowania należą się wszystkim, którzy przyczynili się do przystąpienia Gminy Buczek do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, w szczególności Burmistrzowi Łasku Gabrielowi Szkudlarkowi.

Skip to content