Place zabaw i siłownie zewnętrzne

Miło nam poinformować, że Lokalna Grupa Działania „ Dolina rzeki Grabi ‘’ udzieliła dofinansowania  a właściwie sfinansowała  budowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych dla mieszkańców sołectw : Brodnia, Grzeszyn, Gucin, Luciejów, oraz zakup nagłośnienia do hali sportowej w Buczku. Kwota przyznana na te przedsięwzięcia to 250 000, 00 zł.

 Dziękując Lokalnej Grupie Działania chcemy szczególnie podziękować władzom tej grupy za pozytywne rozpatrzenie naszych wniosków. Mamy nadzieję, że mieszkańcy, w tym nasze dzieci, korzystając z tych urządzeń będą rozwijać sprawność fizyczną i ruchową. Przez ostatnie lata działalności Lokalnej Grupy Działania otrzymaliśmy dofinansowanie do remontów strażnic, kanalizacji, świetlicy wiejskiej w Bachorzynie, Sycanowie i wiele innych mniejszych ale bardzo istotnych inwestycji.

W imieniu Gminy i Mieszkańców

Dziękujemy

Skip to content