Wigilia strażacka w Brodni

Organizacji wigilii dla druhów ochotników ze wszystkich jednostek gminnych w bieżącym 2023 roku podjęła się Ochotnicza Straż Pożarna w Brodni. Druhowie wsparci zaangażowaniem i mistrzowskimi umiejętnościami kulinarnymi Pań z Koła Gospodyń Wiejskich wywołali podziw i uznanie przybyłych gości.

W pięknie udekorowanej sali OSP w Brodni punktualnie o godz. 16.00 w niedzielę 17 grudnia druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Buczek w galowych strojach wzorem lat minionych również w tym roku spotkali się na wigilii strażackiej.

Spotkanie wigilijne odbywało się w miłej, rodzinnej atmosferze, a druhowie w swoim gronie, dzieląc się opłatkiem złożyli sobie wzajemnie ciepłe, szczere i serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne, radując się nowiną o narodzeniu Pańskim.

Należy dodać, że w przeddzień zorganizowano też tutaj wigilię dla ponad 120 osób samotnych. Organizacja wieczerzy wigilijnej to przedsięwzięcie wymagające ogromnego nakładu pracy, ale jest też to wielki splendor dla całego sołectwa. Zwłaszcza, że w spotkaniu wigilijnym wzięli udział m.in.: Wiceminister Rolnictwa i Wiceprezes Zarządu Krajowego OSP RP dh. Adam Nowak, Członek Zarządu Krajowego, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego, Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP w Łasku Wojciech Pokora, Przewodnicząca Sejmiku Samorządowego Woj. Łódzkiego Iwona Koperska, Wicestarosta Łaski Teresa Wesołowska, Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego Grzegorz Dębkowski, Komendant PSP w Łasku st. bryg. Piotr Rudecki,  a także Komendant Powiatowy Policji w Łasku inspektor Bogdan Ociepa. Gospodarzem wigilii i jej głównym organizatorem był jak co roku Prezes Gminny OSP, Wójt gminy Buczek Bronisław Węglewski.

Oprawę muzyczną dla wigilii strażackiej stworzyli piękną muzyką i śpiewem niezastąpieni od wielu lat Paulina Makulska z małżonkiem Michałem. W programie artystycznym wysłuchaliśmy najpiękniejsze kolędy i pastorałki, zarówno te znane, które druhowie śpiewali z wokalistką, jak i te mniej znane.

Podczas wigilii odczytano fragment ewangelii o narodzeniu Pańskim oraz odmówiono krótką modlitwę. Wicestarosta Łaski Teresa Wesołowska, Wójt Bronisław Węglewski oraz zaproszeni goście złożyli życzenia świąteczno – noworoczne wszystkim zebranym strażakom, podkreślając ich zaangażowanie i rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej oraz mieszkańcom gminy i powiatu.

W trakcie brzmienia kolęd zaproszeni goście i druhowie wszystkich jednostek OSP połamali się opłatkiem i złożyli sobie nawzajem życzenia.

Wójt gminy Buczek Bronisław Węglewski podziękował również  sponsorom za wsparcie finansowe w zakresie organizacji wigilii, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Brodni za przygotowanie wspaniałych potraw wigilijnych. Wójt przedstawił także tegoroczne inwestycje (rozbudowa budynku GOKiS, gdzie mieści się również OSP Buczek) i zakupy wozów strażackich dla jednostek.

Kolacja wigilijna minęła w pogodnej i miłej atmosferze, stworzyła też możliwość do rozmów o służbie i życiu codziennym druhów, a także integracji całej braci strażackiej.

Spotkanie dało też asumpt do  złożenia życzeń i gratulacji przez gości dla wszystkich druhów za dokonania dla straży w mijającym roku.
Spotkania druhów ze wszystkich jednostek z pewnością umacniają więzi między strażakami, wprowadzają rodzinną atmosferę.

                                                                                                                                        Andrzej Zieliński

Skip to content