Żyjemy w Gminie Buczek tanio !!!

Od wielu lat w gm. Buczek nie wzrastają podatki, opłaty za wodę i opłaty związane z wywozem odpadów (zgodnie z załącznikiem).

Na ostatniej sesji Rady Gminy Buczek 27.10.2023 r. Wójt Gminy zwrócił uwagę na coraz to drożejące życie i koszty utrzymania gospodarstw domowych. W związku z tym zwrócił się do Radych Gminy Buczek z prośbą aby podatki i opłaty lokalne nie uległy podwyższeniu na rok 2024. Radni przychylili się jednogłośnie do prośby. W tym roku biorąc pod uwagę maksymalne stawki na rok 2024 zgodnie z Obwieszeniem Manista Finansów z dnia 21.07.2023 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M P poz. 774) a uchwalonymi stawkami określającymi podatki i opłaty lokalne przez Radę Gminy Buczek zostały one obniżone o około 70%. Dzięki temu w Gminie Buczek nadal żyjemy tanio!

Stawki podatkowe 2024.2Stawki podatkowe 2024.2

 

Skip to content