Podsumowanie dziewiątego roku działalności Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie

23 marca 2019r. w Świetlicy Wiejskiej w Bachorzynie odbyło się
IX Walne Zgromadzenie Członków (Sprawozdawczo-Wyborcze) Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie za okres 01.01.2018r – 31.12.2018r.
Spośród zaproszonych gości, swą obecnością zaszczycili :
Starosta Łaski p. Teresa Wesołowska, Prezes LGD „Dolina rzeki Grabi” w Łasku p. Anna Doliwa, Sekretarz Gminy Buczek p. Zenona Romankiewicz, Sołtys Sołectwa Bachorzyn p. Mieczysław Grabarz.
W imieniu Zarządu sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie przedstawiła prezes Jadwiga Ratajczyk.
Rok 2018 na rachunku oszczędnościowym Stowarzyszenia został zamknięty saldem dodatnim – 5096,94 zł.

IX WZCz ( Sprawozdawczo – Wyborcze) Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie przyjęło sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie finansowe za 2018 r, udzieliło absolutorium Zarządowi za okres 01.01.2018 r- 31.12.2018r. Podczas obrad IX WZCz zostały przeprowadzone również wybory władz Stowarzyszenia tj. do Zarządu i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję 2019 – 2022 .
Dziewiąty rok działalności Stowarzyszenia był rokiem pracowitym i widocznym. Jest to zasługa wszystkich członkiń Stowarzyszenia, które na wspólny sukces bardzo aktywnie pracowały, będąc jednocześnie wspierane w swojej działalności przez panów z Bachorzyna.
Słowa podziękowania za otrzymaną pomoc jaką Stowarzyszenie otrzymało w 2018 roku, Zarząd kieruje do : p. Bronisława Węglewskiego – Wójta Gminy Buczek, p. Anny Doliwa – Prezes LGD „Dolina rzeki Grabi” w Łasku, p. Jolanty Nietupskiej – Dyrektor GOK i S w Buczku, p. Daniela Błońskiego – Firma Kamieniarska w Bachorzynie, p. Błażeja i Andrzeja Taborowskich – Drukarnia TAGRAF w Bachorzynie, p. Krzysztofa Tomczyka – Market TOM-KOR w Buczku, p. Mariusza Kowalczyka – radnego Gminy Buczek, p. Mieczysława Grabarza – Sołtysa Sołectwa Bachorzyn, p. Doroty Krysiak i p. Grażyny Jedryka – pracownic Urzędu Gminy p. Krzysztofa Kołasińskiego – Firma Transportowa w Bachorzynie, oraz Państwa Anny i Szczepana Pawlickich, pp. Henryka i Rafała Zelmozer, p. Marcina Lipińskiego p. Jacka Goździewicza, p. Józefa Malinowskiego.
W imieniu Zarządu Prezes Jadwiga Ratajczyk złożyła wszystkim członkiniom Stowarzyszenia serdeczne podziękowanie za dotychczasową działalność i prosiła o dalszą aktywność w propagowaniu celów statutowych Stowarzyszenia.

Skip to content