Gmina Buczek z gazem

Od trzech lat przez gminę Buczek biegnie sieć gazowa z Łasku do Zelowa. Sieć ta przebiega na terenie po byłych torach kolejowych, który to od 7 lat są własnością gminy Buczek. O taką trasę przebiegu sieci zabiegaliśmy wspólnie z Gminą Zelów i co jak widać udało się.

Obecnie projektowany jest pierwszy etap gazyfikacji w miejscowościach Bachorzyn – Buczek – Czestków. Z projektu PGN i wydanych pozwoleń wynika, że gaz będzie najpóźniej do końca 2021 roku a przyłącza do połowy 2022. Realizacja tej inwestycji jest szczególnie istotna dla gminy ze względu na efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia zadymienia, a co się z tym wiąże dla mieszkańców- możliwość życia w czystym powietrzu.

Skip to content