Piknik integracyjny w Bachorzynie

W 2022 roku sukcesem Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich  i mieszkańców z Bachorzyna było pozyskanie środków  na trzy projekty w formie dotacji. Zwieńczeniem wykonywanych prac został zorganizowany w dniu  25 września 2022 roku Piknik Integracyjny, podsumowujący realizację  projektów.

Pierwszy projekt pod nazwą :

 

„ Bachorzyńska Ostoja”  –  wspólne miejsce spotkań   realizowany był w ramach Grantu „Sołectwo Na Plus”, współfinansowanego z budżetu  Samorządu Województwa Łódzkiego.

Celem  projektu było ogrodzenie terenu od strony bardzo ruchliwej ulicy ( drogi wojewódzkiej ) dla bezpieczeństwa mieszkańców, szczególnie dzieci uczestniczących w różnych organizowanych imprezach okolicznościowych.  W ramach  projektu  zakupiono stoły  i  ławki,  z wykorzystaniem ich w przyszłości do organizowania uroczystości, warsztatów w plenerze.

W ostatnim etapie realizacji projektu dla mieszkańców sołectwa przeprowadzone zostały  warsztaty wykonywania świec z węzy pszczelej, mających szereg właściwości zdrowotnych.

Drugi projekt pod nazwą :

„Ocalić od zapomnienia – tradycyjne wieńce dożynkowe „  dofinansowany ze środków  programu „Działaj Lokalnie „ Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem „ .

W ramach  tego projektu zakupiono namiot, który jest niezbędny do organizowania uroczystości w plenerze. Ponadto przeprowadzono dla mieszkańców  sołectwa warsztaty wyplatania wieńca dożynkowego z zastosowaniem technik i materiałów tradycyjnych wykorzystywanych na ziemiach polskich. Celem warsztatów było kultywowanie pięknej tradycji tworzenia wieńca dożynkowego.

Trzeci projekt pod nazwą :

„ Konkurs kulinarny na najlepszą potrawę z wykorzystaniem naturalnych produktów pochodzenia leśnego „ pod patronatem Lasów Państwowych.

W ramach konkursu  przygotowano stoisko przez członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich, na którym znajdowały się potrawy z użyciem produktów leśnych.

Przygotowane stoisko miało na celu promowanie Lasów Państwowych, które są przyjacielem człowieka,  są  świątynią natury, a jednocześnie magazynem wszelakich dóbr.   

Podczas Pikniku przeprowadzono konkurs na najlepszą potrawę z wykorzystaniem dóbr lasu.

Wśród najlepszych potraw znalazły się : gołąbki z kaszą i sosem borowikowym, pasztet  z dzika, pierogi z grzybami leśnymi. Uczestnikom konkursu wręczone zostały nagrody. Pozostałym uczestnikom wręczono nagrody pocieszenia.

 

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście w osobach :

– Wicestarosta Powiatu Łaskiego – Pani Teresa Wesołowska

– Radny Powiatu Łaskiego a jednocześnie Prezes Koła Łowieckiego „Leśnik „ – Pan Jerzy Gawlik

– Prezes LGD „Dolina rzeki Grabi „ – Pani Anna Doliwa

– Przewodniczący Rady Gminy w Buczku – Pan Andrzej Zieliński

– Wójt Gminy Buczek – Pan Bronisław Węglewski

– Dyrektor GOKiS w Buczku – Pani Jolanta Nietupska

– Prezes OSP w Buczku wraz z kolegami – Pan Włodzimierz Czech

– Skarbnik Koła Łowieckiego „Leśnik” – Pan Szczepan Pawlicki

– zaprzyjaźnione koleżanki z Gminy Buczek, Łasku i Zelowa

– mieszkańcy Sołectwa Bachorzyn

Ogółem w spotkaniu wzięło udział około 100 osób.

 

Mieszkanki z Bachorzyna, w tym członkinie Stowarzyszenia we własnym zakresie przygotowały żurek, pajdę chleba ze smalcem i ogórkiem, ciasta, sałatki.  Atrakcją wydarzenia była stworzona również strefa dla dzieci. Z myślą o najmłodszych została uruchomiana zjeżdżalnia dmuchana, oblegana przez milusińskich.

Spotkaniu integracyjnemu  towarzyszył zespół Pana Krzysztofa Kędraka, umilając czas przy muzyce na żywo.

 

Podczas Pikniku prezes Stowarzyszenia Jadwiga Ratajczyk dokonała podsumowania realizowanych projektów  oraz złożyła podziękowania za wsparcie finansowe i pracę fizyczną  przy ich realizacji  niżej wymienionym osobom : wójtowi Gminy Panu Bronisławowi Węglewskiemu, Prezes Stowarzyszenia Dobroczynnego „Razem” w Zelowie Pani Małgorzacie Dębkowskiej,  Prezes LGD „Dolina rzeki Grabi „ Pani Annie Doliwa, kolegom z OSP Buczek, Dyrektor GOKiS Pani Jolancie Nietupskiej, Krzysztofowi Tomczykowi, Danielowi Błońskiemu, Tomaszowi Kansy, Mariuszowi Kowalczykowi, Bogdanowi Tarczewskiemu, Błażejowi Taborowskiemu, Maciejowi Zawiasa, Rafałowi i Henrykowi Zelmozer, Mieczysławowi Grabarz, Rafałowi Witusikowi,  Józefowi Malinowskiemu, Pawłowi Płócienniczakowi, członkiniom Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna.         

Reasumując, celem zrealizowanych  projektów było wspieranie działalności wspomagającej   rozwój i aktywizację społeczności lokalnej poprzez podtrzymywanie tradycji kulturalnej. Główną potrzebą była również integracja różnych grup wiekowych, reprezentujących społeczność lokalną.                                                                                                                        

Jadwiga Ratajczyk

 

 

Skip to content