Betlejemskie Światełko Pokoju dotarło do Buczku

16 grudnia 2021r. do Urzędu Gminy w Buczku dotarło Betlejemskie Światełko Pokoju. Druhny z Drużyny Harcerskiej w Buczku  przekazały Światełko na ręce Pana Wójta Bronisława Węglewskiego.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia  i symbol pojednania między narodami.

Skip to content