Dzień Edukacji Narodowej w SP w Buczku

14 października 2019 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości uczestniczyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie oraz zaproszeni goście: emerytowani nauczyciele oraz Skarbnik Gminy Buczek Pani Grażyna Jędryka. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Renata Nowicka, która podziękowała wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz oświaty. Mówiła o trudnej, ale jakże  pięknej pracy nauczyciela. Podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Na koniec swojego przemówienia pani Dyrektor wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym nauczycielom. Następnie głos zabrała pani Skarbnik Grażyna Jędryka, która przekazała Nagrody pana Wójta oraz życzyła wszystkim pracownikom szkoły wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej. Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy V, VI, VII, VIII pod kierunkiem pani Sylwii Gosławskiej, pani Ewy Ignaczak, pani Małgorzaty Kilańczyk i pana Janusza Zawiszy. Młodzi artyści pieśnią i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli. Uczniowie docenili i podkreślili swoją  wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i  troskę o dobro wychowanków. Po części artystycznej odbyło się rozdanie upominków przygotowanych pod kierunkiem pani Ewy Ignaczak.

Skip to content