Warsztaty chemiczne w Warszawie

W dniach 15 – 21 września 2019 r. czworo uczniów klasy ósmej Szkoły Podstawowej w Buczku brało udział w projekcie edukacyjnym „I Ty zostaniesz Olimpijczykiem”. Były to warsztaty chemiczne zorganizowane pod patronatem Polskiego  Towarzystwa Chemicznego przez pracowników Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Wiktor Biskupski, Alicja Motylska, Justyna Rutkowska i Julia Zawiasa pod opieką nauczyciela chemii Janusza Zawiszy przez sześć dni brali udział w zajęciach rachunkowych i zajęciach laboratoryjnych z chemii nieorganicznej, organicznej, analizie jakościowej i ilościowej oraz w grach dydaktycznych utrwalających zdobytą wiedzę. Młodzież miała również zajęcia z psychologii, których głównym celem była wzajemna integracja. Projekt był finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz sponsorów, wśród grona których znajduje się również Gmina Buczek. Uczniowie szesnastu szkół, uczestnicy warsztatów, otrzymali materiały na których widnieje również herb naszej gminy. Podczas inauguracji nasza drużyna oraz zespół z Czestkowa, wspólnie przedstawili krótką prezentację swoich szkół i charakterystykę Gminy Buczek. Na zakończenie każdych zajęć laboratoryjnych i rachunkowych uczestnicy pisali test podsumowujący i rozwiązywali zadania, za co zdobywali punkty. Uczniowie naszej szkoły zdobyli 107 punktów, następna w rankingu drużyna 96, pozostali mniej.  Wynik ten świadczy o dużym zaangażowaniu naszej młodzieży, która dzięki temu wygrała ten ranking, godnie reprezentując Szkołę i Gminę Buczek. Warsztaty okazały się bardzo owocne, przywieźliśmy z Warszawy wiele pozytywnych emocji, wrażeń, a przede wszystkim wiedzy, która jest podstawą do dalszej pracy w przygotowaniu do startów w konkursach chemicznych.

 

Źródło: SP Buczek

Skip to content