Podsumowanie szacowania szkód w gminie Buczek

W gminie Buczek Komisja ds. szacowania szkód łącznie dokonała lustracji 283 gospodarstw rolnych położonych na terenie Gminy Buczek, z czego tylko w 2 przypadkach szkody nie zostały uznane, co wynikało z weryfikacji na podstawie map kategorii glebowych i systemu monitoringu suszy  opublikowanych na stronie IUNG Puławy i dostępnych dla każdego producenta rolnego, chcącego sprawdzić poprawność działania Komisji. Gmina Buczek jako pierwsza z gmin w powiecie łaskim rozpoczęła wydawanie protokołów potwierdzających istnienie szkody nie przekraczającej 30 % średniej rocznej produkcji w gospodarstwie, a  będących jednocześnie podstawą do ubiegania się o dofinansowanie w BP ARIMR w Łasku. Gmina  zapewnia nadto pomoc każdemu producentowi rolnemu w wypełnieniu wniosku o udzielenie pomocy finansowej, współpracując jednocześnie szeroko z Biurem Powiatowym ARIMR w Łasku, które jest biurem otwartym na pomoc rolnikom  i tym samym rozwiązując wiele problematycznych kwestii wspólnie, bez konieczności wzywania za każdym razem beneficjenta. Mamy nadzieję, że cała bardzo mocno rozbudowana  procedura szacowania szkód przyniesie jedynie pozytywny efekt i tak też będzie oceniana przez poszkodowanych producentów rolnych z terenu Gminy Buczek, którzy jako pierwsi otrzymują już od kilku dni przelewy za susze na swoje konta, za co dziękujemy ARIMR.

Skip to content