Zwrot podatku akcyzowego – 2021

Urząd Gminy w Buczku informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej zobowiązany jest złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza, (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawy) w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 styczna 2021 r.,

  1. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r wynosi: 100 litrów na 1 ha użytków rolnych. Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.
  2. Limit zwrotu podatku dla hodowców bydła ustalony został w wysokości 30-krotności stawki podstawowej na każdą dużą jednostkę przeliczeniową (DJP) bydła według stanu średniorocznego za rok poprzedzający (czyli w 2021 roku będą brane pod uwagę stany średnioroczne bydła z 2020 roku).

W przypadku prowadzenia przez producenta rolnego hodowli bydła do wniosku należy załączyć nie tylko faktury lub kopie faktur potwierdzających zakup paliwa, ale także dokument potwierdzający średnią roczną liczbę bydła DJP wydany przez ARiMR.

Wniosek wraz z fakturami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Buczku (pok. nr 1- hol).

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Oświadczenie o produkcji rolnej

 

Skip to content