Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Buczku

25 czerwca 2021 r. w Szkole Podstawowej w Buczku zakończył się rok szkolny 2020/2021. Rok bardzo trudny dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbyła się w naszej szkole w dwóch częściach. O godzinie 9.00 w hali sportowej zebrały się dzieci z klas 0 – III, natomiast o  godzinie 11.00 – uczniowie z klas IV – VIII. Podsumowania roku dokonała Pani Dyrektor Renata Nowicka. Podziękowała uczniom, rodzicom i nauczycielom za pracę w tym trudnym czasie, kiedy w większości pracowaliśmy zdalnie. Najlepsi uczniowie z klas 0 – III oprócz dyplomów i świadectw otrzymali nagrody książkowe. W klasach IV – VIII uczniów, którzy uzyskali średnią ocen 4,75 oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie, wyróżniono świadectwem z biało-czerwonym paskiem i nagrodą książkową.

Dzień 25 czerwca 2021 r. był szczególny dla dwóch klas – III i VIII. Trzecioklasiści, wychowankowie Pani Sylwii Gosławskiej, zakończyli naukę w nauczaniu początkowym. Wierszem, piosenką i tańcem pożegnali się z młodszymi kolegami i swoją wychowawczynią. Od września rozpoczną naukę w klasie IV.

Ze Szkołą Podstawową w Buczku pożegnało się 20 ósmoklasistów, którzy spędzili w  niej 9 lat. Po raz ostatni wprowadzili sztandar szkoły, zaśpiewali hymn narodowy, po raz ostatni usiedli razem. Pożegnały ich Pani Dyrektor Renata Nowicka, Pani Sekretarz Zenona Romankiewicz i wychowawczyni Pani Jadwiga Sobczak. Ośmioro ósmoklasistów uzyskało świadectwa z biało-czerwonym paskiem, a troje ze średnią powyżej 5,00 – Nikola Sikalska, Patrycja Walczak i Błażej Wlazłowski – otrzymało nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Buczek Pana Bronisława Węglewskiego. Wręczyła je wymienionym uczniom Pani Sekretarz Zenona Romankiewicz.

Podczas prezentacji „Nasza klasa dawniej i dziś” wszyscy zebrani mogli zobaczyć, jak ósmoklasiści zmieniali się przez lata pobytu w naszej szkole. Nie zabrakło piosenki o szkole i nauczycielach w niej uczących oraz refleksyjnych wierszy o życiu i przemijaniu. Były podziękowania dla dyrekcji, organu prowadzącego, wychowawczyni, nauczycieli i pracowników szkoły. Było też słowo „przepraszamy” za to, że nie wszystko w minionym czasie było doskonałe.

Ósmoklasistów pożegnały też klasy siódme, które przygotowały dla starszych kolegów drobne upominki.

Na zakończenie Pani Dyrektor Renata Nowicka życzyła wszystkich udanych i bezpiecznych wakacji.

Skip to content