Dofinansowanie z NFOŚiGW dla Gminy Buczek na usuwanie folii rolniczych

Gmina Buczek otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Buczek”. Uruchomiona zostaje procedura ostatecznego zgłaszania przez producentów rolnych chęci odbioru folii rolniczych, siatki do owijania balotów, sznurka do owijania balotów, opakowań tupu Big Bag. Nabór wniosków trwa do 15 września 2023 lub do wyczerpania puli środków zaplanowanych na ten cel. Wnioski można pobrać i składać w Urzędzie Gminy w Buczku w  pokoju nr 5, więcej informacji uzyskać można pod nr tel. 43 67 74 497.

Skip to content