OPASKI BEZPIECZEŃSTWA DLA SENIORÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku informuje o możliwości skorzystania z pomocy  – otrzymania opaski bezpieczeństwa zakupionej w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” (Moduł II) w 2022 roku.

GMINA BUCZEK w 2022 roku przystąpiła do realizacji programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów” finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. ,,opieki na odległość”.

Pomoc skierowana jest do osób w wieku 65 lat i więcej, które mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia. Prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym potrzebom.

Seniorom  zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • Przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • Detektor upadku,
  • Czujnik zdjęcia opaski,
  • Lokalizator GPS,
  • Funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • Funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa seniorowi i jego rodzinie.

W przypadku nagłej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika umożliwi połączenie z dyspozytorem, (ratownikiem medycznym, opiekunem, pielęgniarką), który podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję  kogoś z najbliższego otoczenia(rodzinę, sąsiadów, opiekunów) poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej lub wezwać służby ratunkowe.

Usługa „opieki na odległość” w ramach podpisanej umowy realizowana jest dla naszych potrzebujących Seniorów całkowicie bezpłatnie.

Zgłoszenia do udziału w Programie przyjmowane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczku ul. Szkolna 3A.

Bliższych informacji udzielają pracownicy ośrodka osobiście lub telefonicznie pod numerem: 43 67 74 159

Skip to content