Remont drogi Sowińce – Strupiny i drogi wewnętrznej w Czestkowie F

7 kwietnia br. podpisana została umowa na wykonanie Remontu i konserwacji dróg w gminie Buczek. Wykonawca za kwotę 551 158,38 zł brutto wykona prace na dwóch odcinkach dróg tj. remont drogi gminnej nr 103111E  Malenia –Strupiny –Sowińce na odcinku 2,28 km i konserwację drogi wewnętrznej w Czestkowie  F na odcinku 0,295 km. W trakcie  prac remontowych wykonane zostanie wzmocnienie istniejącej jezdni bitumicznej warstwą asfaltu i położona będzie nowa nawierzchnia ścieralna z asfaltu o grubości  do 4 cm po zagęszczeniu. Utwardzone zostaną  pobocza. Wykonawca udziela 60 m-cy gwarancji na wykonane prace. W dniu 16.04.2020 Wykonawca rozpoczął prace przy oczyszczaniu poboczy drogi w Sowińcach i Strupinach. Zakończenie inwestycji planowane jest 20 lipca 2020 r. Termin zakończenia prac może ulec zmianie. Podczas wykonywania robót budowlanych nastąpią czasowe ograniczenia w ruchu. Prosimy użytkowników drogi o wyrozumiałość i zastosowanie się do poleceń wykonawcy robót.

Skip to content