Kowalew z nową drogą

30 września br. zakończone zostały prace związane z przebudową drogi we  wsi Kowalew.

Na odcinku ok 1 km położona została nowa równa nawierzchnia  jezdni. Stara jezdnia posiadała szerokość od 3,7 m do 4 m. Była nierówna i źle wyprofilowana. Po ułożeniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej  średniej  grubości do 5 cm, poszerzeniu jezdni kostką betonową  szerokość pasa jezdnego wynosi  5 m .

Wykonane prace modernizacyjne poprawiły bezpieczeństwo ruchu, droga otrzymała nowe oznakowanie, wyprofilowano  jezdnię na łukach. Umocniono  destruktem pobocza drogi .

Koszt wykonanych prac wynosił 577 334,88  zł. Gmina pozyskała częściowo dofinansowanie tej inwestycji z Urzędu Marszałkowskiego.

Odbiór wykonanej inwestycji został przeprowadzony  w dniu 08.10.2019 r .

Zrealizowany projekt jest kolejną inwestycją Gminie Buczek w   której  poszerzono  jezdnię drogi .W znacznym podniesiono estetykę i  atrakcyjność wsi Kowalew .

Wiesław Szczepaniak

Skip to content