Rozpoczęto gazyfikację Buczku

Wójt Gminy Buczek  wydał pozwolenie dla firmy MEGALIT z siedzibą w Połańcu działającej na rzecz PSG Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Łodzi  na zajęcie pasa drogowego na potrzeby Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Buczek dla ulic: Prosta, Osiedle Młodych, Górna, Parcela, Słoneczna, Poprzeczna, Cicha, Krótka, Główna – na czas od 25.05.2021 do 09.06.2021. Sieć gazowa będzie ciągnięta od istniejącej nitki w m. Bachorzyn do Buczku.

Skip to content