Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Gminnego OSP RP

29 sierpnia 2021r. Ochotnicza Straż Pożarna w Maleni gościła  druhów delegowanych ze wszystkich jednostek  OSP  z całej gminy Buczek na zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze  Oddziału Gminnego OSP.   W gminie Buczek  jest 8 jednostek straży, w tym dwie jednostki będące w KSRG: Buczek i Malenia.  Wszystkie jednostki odbyły już zebrania sprawozdawczo-wyborcze, które w br. nieco się przedłużyły z powodu obostrzeń związanych z pandemią.

Podczas zebrania dokonano podsumowania kadencji 2016-2020. W szeregach druhów ochotników znajduje się w gminie 284 strażaków  (w tym 38 kobiet). Druhowie skupieni są  w 8 drużynach męskich, 2  żeńskich i 2 młodzieżowych. Wszystkie drużyny biorą udział w manewrach  i starują w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminy, Malenia i Buczek niemalże corocznie na szczeblu powiatu, a czasami również w zawodach wojewódzkich, tu głównie drużyny młodzieżowe. Jednostki dysponują   7 strażnicami, w ostatnich latach gruntownie odnowionymi  i rozbudowanymi, staraniem władz samorządowych. Jedynie OSP Buczek korzysta z części budynku GOKiS, który zostanie w   najbliższych latach  rozbudowany i unowocześniony pod względem funkcjonalnym. Wszystkie jednostki dysponują samochodami pożarniczymi: 8 lekkich, 3 średnie  i  1 ciężki.

Obecnie we wszystkich jednostkach   w gminie przeszkolonych jest 151 druhów.  Strażacy najczęściej szkolenia odbywają w PSP w Łasku, ale cześć szkoleń odbywa się też  na miejscu  w siedzibie OSP.

Podczas zebrania oprócz sprawozdania ogólnego z działań Oddziału Gminnego OSP, przedstawione zostało sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Druhowie jednomyślnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi  Oddziału Gminnego za minioną kadencję i powołali nowe władze.

Skład Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Buczku nowej kadencji  tworzą:

Prezes – Bronisław Węglewski

Wiceprezes – Tomasz Kaczmarek

Komendant Gminny – Włodzimierz Czech

Skarbnik – Maciej Zawiasa

 Sekretarz – Jerzy Pogocki

Członkowie Zarządu:  Zbigniew Borek, Wiktor Papuga,  Łukasz Grzanka, Zbigniew Malinowski, Janusz Grącki

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Mariusz Bednarek

Z-ca Przewodniczącego – Stanisław Borowiecki

Członek – Sławomir Latas

Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego OSP RP : Bronisław Węglewski, Tomasz Kaczmarek, Włodzimierz Czech

Podczas dyskusji poruszano sprawy szkoleń druhów oraz ewentualnych opłat za wyjazdy.

Wójt  Bronisław Węglewski stwierdził, ze jednostki ucierpiały finansowo wskutek pandemii  i zaproponował pomoc finansową dla poszczególnych OSP, która przeznaczona zostanie na cele gospodarcze lub zakup sprzętu  zgodnie ze statutem jednostki.   Zebranie przebiegało w miłej, przyjacielskiej atmosferze, a druhny z OSP w Maleni przygotowały smakowity poczęstunek dla przybyłych druhów.

Andrzej Zieliński

Skip to content