Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych w 2020r.

Urząd Gminy w Buczku informuje, iż w dniach od 18 maja do 21 maja 2020 r. od godz. 6:00 odbędzie się objazdowa zbiórka m.in. odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, urządzenia zawierające freon, chemikalia – odpadów pochodzących wyłącznie z gospodarstw domowych.

Szczegółowy zakres odbieranych odpadów w załączeniu.

Odpady będą odbierane według następującego harmonogramu:

18.05.2020 r. – termin I 19.05.2020 r. – termin II 20.05.2020 r. – termin III 21.05.2020 r. – termin IV
Buczek- wszystkie ulice

 

Józefatów,

Petronelów,

Kowalew,

Luciejów,

Sycanów,

Dąbrowa ,

Dąbrówka.

 

Czestków A,

Czestków B,

Czestków F,

Czestków Osiedle,

Wola Buczkowska,

Brodnia Dolna,

Brodnia Górna,

Wilkowyja.

 

Wola Bachorska,

Czarny Las,

Malenia,

Strupiny,

Sowińce,

Grzeszyn,

Gucin,

Bachorzyn.

Wójt Gminy Buczek informuje, że następna zbiórka odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Buczek przewidziana jest w 2021 roku. W związku z powyższym proszę o pozbycie się jak największej ilości odpadów wielkogabarytowych.

Wójt Gminy Buczek

     Bronisław Węglewski

Załącznik

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w 2020 roku obejmuje:

 

W ramach wystawki odbierane będą:

 • 20 30 07 Odpady wielkogabarytowe ( np. elementy mebli, meble tapicerowane, dywany, wykładziny, kompletne okna) – bez szyb;
 • 20 01 40 Metale (złom metalowy);
 • 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne KOMPLETNE (np. telewizory, monitory, komputery);
 • 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne KOMPLETNE(np. pralki, odkurzacze, drukarki, radia , itp.);
 • 16 01 03 Zużyte opony ( tylko opony z samochodów osobowych do 4 sztuk);
 • 20 01 23* Urządzenia zawierające freony KOMPLETNE (np. lodówki, zamrażalki, chłodziarki, klimatyzatory);
 • 20 01 33* Baterie i akumulatory;
 • 20 01 10 Odzież;
 • 20 01 11 Tekstylia;

Chemikalia :

 • 20 01 13*Rozpuszczalnik;
 • 20 01 14* Kwasy opakowania;
 • 20 01 15* alkalia opakowania;
 • 20 01 19* Środki ochrony roślin, I i II klasy toksyczności ( bardzo toksyczne np. herbicydy, insektycydy);
 • 20 01 27* Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające niebezpieczne substancje;
 • 20 01 29* Detergenty zawierające niebezpieczne substancje.

 

Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane i nie będą odbierane:

 • odpady poremontowe i budowlane : gruz, płytki, cegła, styropian, kamienie, ceramika (tj. umywalki, kabiny, sedesy);
 • stolarka okienna bez szyb;
 • big-bagi załadowane odpadami niesegregowanymi;
 • folia (różnego rodzaju), agrowłóknina;
 • akcesoria samochodowe;
 • odpady zawierające azbest-eternit, papa, wełna otulina.

 

UWAGA !!!

Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję do godziny 6:00 rano w wyznaczonym dniu nie gwarantujemy ich odbioru- samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie. Objazd wymienionymi miejscowościami jest jednokrotny. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 510-220-376.

Skip to content