Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Buczek
Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków W. Strach uprzejmie informuje, że w dniach 29.05-31.05.2019 r. od godziny 6:00 na terenie Gminy Buczek odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą odbierane według następującego harmonogramu:

W ramach wystawki odbierane będą:
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe(np. elementy mebli, meble tapicerowane, dywany, wykładziny, okna)
20 01 40 Metale ( złom metalowy)
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne ( np. telewizory, monitory, komputery-kompletne)
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne ( np. pralki, odkurzacze, drukarki, radia itp.)
16 01 03 Zużyte opony ( tylko opony z samochodów osobowych do 4 sztuk )
20 01 23* Urządzenia zawierające freony (np. lodówki, zamrażalki, chłodziarki, klimatyzatory)
20 01 33* Baterie i akumulatory
20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia
Chemikalia :
20 01 13* Rozpuszczalnik
20 01 14* Kwasy opakowania
20 01 15* alkalia opakowania
20 01 19* Środki ochrony roślin, I i II klasy toksyczności ( bardzo toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 27* Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające niebezpieczne substancje
20 01 29* Detergenty zawierające niebezpieczne substancje
Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane i nie będą odbierane:
odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, kamienie,
szkło poza stolarką okienną,
odpady zawierające azbest – eternit.
UWAGA !!!
Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję do godziny 6:00 rano w wyznaczonym dniu nie gwarantujemy ich odbioru – samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie. Objazd wymienionymi miejscowościami jest jednokrotny. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 510220376

Skip to content