Ogłoszenie o naborze wniosków na budowę studni wierconych

Wójt Gminy Buczek na podstawie § 3 ust. 1 „Regulaminu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Buczek na budowę studni wierconych” stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXVIII/215/2017 Rady Gminy Buczek z dnia 7 września 2017 r. z późniejszymi zmianami- ogłasza nabór wniosków o dotację na budowę studni wierconych. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Buczku, ul. Główna 20, 98-113 Buczek  w terminie od dnia 14 maja 2020 r. do dnia 21 maja 2020 r. Z uwagi na ograniczoną pulę środków w budżecie liczyć się będzie termin wpłynięcia wniosków.

Skip to content