Nabór wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Wójt Gminy Buczek na podstawie § 4 ust. 1 „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Buczek na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” (Uchwała Nr XXXVI/319/2023 Rady Gminy Buczek z dnia 3 marca 2023 r.) ogłasza nabór wniosków o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wnioski przyjmowane będą od dnia  9.10.2023r. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Buczku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.10.2023 r.

 

Wzór wniosku o dotację przydomowe oczyszczalnie

Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości

Skip to content